Küsimustik aktiivõppeprogrammi läbinutele


Küsimustiku eesmärgiks on saada õppeprogrammide kohta tagasisidet, et muuta neid veel kaasa haaravamaks, motiveerivamaks, sisutihedamaks ning maailmapilti avardavamaks.


Ankeedis on 27 küsimust.